ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Dünya Magnet'in sahip olduğu internet sitesi www.dunyamagnet.com.'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya  Dünya Magnet tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Dünya Magnet üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.